Hvad er laserlys?

Ordet LASER betyder: Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation. Laserlys er en stærk koncentreret stråle, der forstærkes ved stimuleret udstråling. Stråling er - når det gælder lys - overførsel af energi. En laser er en "lyskanon", der udsender milliarder af fotoner i en bestemt farve
(bølgelænge), som forstærkes mange gange og sendes ud gennem en optisk linse, der samler lyset.
Herved får man en meget stor energimængde på et lille område. Energien af laserstrålen måles i mW.

Den håndholdte laser, jeg bruger, har infrarødt lys på 808 nm og er på 500 mW.

Laserneedle apparatet er på 450 mW fordelt på 9 dioder og har rødt lys på 625 nm.

Den stærkeste laser jeg bruger er en 3W laser, bølgelængde 808 nm. Altså i det infrarøde område. Laserstrålen  kan nå ned i 6 cm dybde, afhængig af hvilket væv der behandles.

Der henvises til de forskellige links her på hjemmesiden, hvor du kan få den teoretiske
baggrund for, hvad laserlys er. Klik her.